Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων