Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΒΣ/ΚΦΑΣ/ΕΛΠ/ΚΦΔ
ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
6 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 1638/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν4174 2013 ΚΦΔ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων _ Δεν διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ_ούτε επιδόθηκε έκθεση ελέγχου _ Επίσης_η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου είχε λήξει από το έτος 2013 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε _8418193_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2018
Σελίδα 1 από 1