Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
12 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 516/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΦΗΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΟΛ 1002/2014 ΔΕΑΦ Δ 1126444 ΕΞ 2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. _7673914_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/02/2019
Απόφαση ΔΕΔ 241/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΦΗΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΑΡΘΡO12 N. 4308/2014 ΠΟΛ 1002/2014 ΔΕΑΦ Δ 1126444 ΕΞ 2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε _1402704_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/01/2019
Σελίδα 1 από 1