Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
17 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 1230/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 58Α παρ 1 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ__ 5568 ευρώ_ φορολογικό έτος 2019_ Μη έκδοση τουλάχιστον μίας _1_ ΑΠΥ συνολικής καθαρής αξίας 11600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 τοις εκατό 2784 ευρώ_ υποτροπή για τρίτη φορά εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης_ βιβλία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα του Ν4308_2014 _ΕΛΠ_ _2784 ευρώ επί 200 τοις εκατό ίσον 5568 ευρώ και 5568 ευρώ μεγαλύτερο από 1000 ευρώ_2322809_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 225/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΝΦΙΑ_Ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων επειδή α_ Τα ακίνητα είναι απρόσοδα β_ Υφίσταται οικονομική αδυναμία γ_ Δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση δ_ Προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία λόγω του δημευτικού χαρακτήρα του φόρου ε_ Αρχή της νομιμότητας και στ_ Η δήλωση ΕΝΦΙΑ έχει συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ χωρίς την προσωπική του ανάμειξη κατά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων _4761111_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 226/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΝΦΙΑ_Ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων επειδή α_ Τα ακίνητα είναι απρόσοδα β_ Υφίσταται οικονομική αδυναμία γ_ Δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση δ_ Προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία λόγω του δημευτικού χαρακτήρα του φόρου ε_ Αρχή της νομιμότητας και στ_ Η δήλωση ΕΝΦΙΑ έχει συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ χωρίς την προσωπική του ανάμειξη κατά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων _4694749_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 227/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΝΦΙΑ_Ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων επειδή α_ Τα ακίνητα είναι απρόσοδα β_ Υφίσταται οικονομική αδυναμία γ_ Δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση δ_ Προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία λόγω του δημευτικού χαρακτήρα του φόρου ε_ Αρχή της νομιμότητας και στ_ Η δήλωση ΕΝΦΙΑ έχει συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ χωρίς την προσωπική του ανάμειξη κατά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων _2238043_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Σελίδα 1 από 1