Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
9 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 225/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΝΦΙΑ_Ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων επειδή α_ Τα ακίνητα είναι απρόσοδα β_ Υφίσταται οικονομική αδυναμία γ_ Δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση δ_ Προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία λόγω του δημευτικού χαρακτήρα του φόρου ε_ Αρχή της νομιμότητας και στ_ Η δήλωση ΕΝΦΙΑ έχει συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ χωρίς την προσωπική του ανάμειξη κατά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων _4761111_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 226/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΝΦΙΑ_Ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων επειδή α_ Τα ακίνητα είναι απρόσοδα β_ Υφίσταται οικονομική αδυναμία γ_ Δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση δ_ Προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία λόγω του δημευτικού χαρακτήρα του φόρου ε_ Αρχή της νομιμότητας και στ_ Η δήλωση ΕΝΦΙΑ έχει συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ χωρίς την προσωπική του ανάμειξη κατά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων _4694749_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 227/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΝΦΙΑ_Ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων επειδή α_ Τα ακίνητα είναι απρόσοδα β_ Υφίσταται οικονομική αδυναμία γ_ Δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση δ_ Προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία λόγω του δημευτικού χαρακτήρα του φόρου ε_ Αρχή της νομιμότητας και στ_ Η δήλωση ΕΝΦΙΑ έχει συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ χωρίς την προσωπική του ανάμειξη κατά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων _2238043_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Σελίδα 1 από 1