Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
1565 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 79
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1330/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 παρ β και παρ 2 περ β του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 _χρεωστική__ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών που αναρτήθηκε από τον ΕΦΚΑ μετά από την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς σχετική ενημέρωση του_ης προσφεύγοντος_ουσας_ _2065958_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1329/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 παρ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _μηδενική__ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών που αναρτήθηκε από τον ΟΑΕΔ μετά από την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς σχετική ενημέρωση του_ης προσφεύγοντος_ουσας_ _3922236_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1332/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _πιστωτική__ Διόρθωση ελλιπούς οικείας αρχικής δήλωσης _ΠΟΛ1215_26_11_2018 Εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ__ λόγω μεταβολής ποσοστού συνιδιοκτησίας ή χρήσης κύριας κατοικίας_ Διαγραφή του προστίμου_ _5616708_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2020
Σελίδα 1 από 79