Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
1722 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 87
Απόφαση ΔΕΔ 2437/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο άρθρου 54 ν. 4174/13 για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών 3ου τριμ. 2014 & 2ου και 4ου τριμ. 2015 – Από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι πρόκειται για αρχικές καταστάσεις – Μη στοιχειοθέτηση ισχυρισμού ότι η συγκεντρωτική κατάσταση πελατών 3ου τριμ. 2014 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα χωρίς να γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης_1112 _7860379_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1718/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του ΚΦΔ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _3 επί 100 ευρώ ίσον 300 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου για τα φορολογικά έτη 2014 _ 2016 _πιστωτικές_ με πιστωτικό ποσό μεγαλύτερο από το πιστωτικό ποσό των οικείων αρχικών δηλώσεων__ Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της_ _1665656_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/11/2020
Σελίδα 1 από 87