Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
665 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 34
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 907/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174 2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _πιστωτική__ Παραβίαση_ εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης_ του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και δη της αρχής της προηγούμενης ακρόασης _άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του Ν2690 1999 _Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας___ _9235501_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 908/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση β του Ν4174 2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _χρεωστική__ Η δήλωση υποβλήθηκε προκειμένου να γίνει μεταβολή από φιλοξενούμενος_η στην οικία του υιού του_ης_ σε δωρεών παραχώρηση της κύριας κατοικίας του_ης από τον υιό του_ης_ _6951970_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Σελίδα 1 από 34