Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
43 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 3258/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Πρόστιμα άρθρου 54 ν. 4174/2013 λόγω α) μη δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος και β) μη δήλωσης φορολογικής ταμειακής μηχανής (ΦΤΜ) ή άλλου ΦΗΜ – Μη υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα – Βάρος απόδειξης Φορολογικής Διοίκησης – Μη στοιχειοθέτηση έννοιας υποκαταστήματος: Άρθρο 3 παρ.1-6 ν.4308/2014, ΠΟΛ.1003/2014 Άρθρο 13 παρ.1 εδ. α΄ ν.4174/2013, ΠΟΛ.3/1992 Άρθρο 31 παρ.1 εδ. α΄ περ.δ΄ εδ. β΄-γ΄ ν. 3986/2011 ΠΟΛ. 1156/2017 _1110 _3089803_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/12/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2304/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο άρθρου 4 ν 2523_1997_Έλεγχος στη φορολογική περίοδο 01_01_2013_31_12_13 _Μη υποβολή δήλωσης για προσθήκη αγροτικής δραστηριότητας_ Δεν προκύπτει υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών και κατ’ επέκταση η προσθήκη αγροτικής δραστηριότητας _Δήλωση εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα με το αντικειμενικό σύστημα_ Σχετ άρθρο 3 παρ 3 Ν 4093_2012_ άρθρα 41 και 42 του Ν 2238 _1994_ ΠΟΛ 1201_2016 και Αριθμ Πρωτ 1043050_979_Α0012_ΠΟΛ1118_8_4_1996 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών _4195288_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/11/2019
Σελίδα 1 από 3