117 Α' 1954

Νόμος 2861/1954

Περί μέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιομηχανικών και άλλων εγχωρίων προϊόντων.

10 Ιουνίου 1954