70 Α' 1982

Νόμος 1262/1982

Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων

16 Ιουνίου 1982