117 Α' 1992

Νόμος 2066/1992

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή μεταξύ των τελωνειακών τους υπηρεσιών

07 Ιουλίου 1992