217 Α' 1997

Νόμος 2529/1997

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για τη συνεργασία σε τελωνειακά θέματα

23 Οκτωβρίου 1997