37 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3647/2008

Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Φεβρουαρίου 2008