3547 Β' 2020

Νόμος 3547/2020

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

27 Αυγούστου 2020