Ατομική διοικητική λύση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΕΦ Α 1048210 ΕΞ 2016/2016

Φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών που παρέχει ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου …… (Αρχείο pdf)

24 Μαρτίου 2016