Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1404/2019

«Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»

30 Οκτωβρίου 2019