Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 1101/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1101 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020

27 Ιουλίου 2020