Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1164/2020

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020»

20 Ιουλίου 2020