Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1187/2020

Τροποποίηση της αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27.09.2018 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»

07 Αυγούστου 2020