Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1251/2020

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020»

20 Νοεμβρίου 2020