Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1274/2020

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020»

14 Δεκεμβρίου 2020