Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1193/2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α΄104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊοού COVID-19.

24 Αυγούστου 2020