Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1214/2020

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020»

24 Σεπτεμβρίου 2020