Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1225/2020

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Οκτώβριο 2020»

07 Οκτωβρίου 2020