Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1016/2021

«Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την επιστροφή / διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών».

25 Ιανουαρίου 2021