Απόφαση ΔΕΔ 1740/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2016

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1740/30-12-2016

30 Δεκεμβρίου 2016