Απόφαση ΔΕΔ 2556/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2017

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2556/29-12-2017

29 Δεκεμβρίου 2017