Απόφαση ΔΕΔ 4817/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Β΄Δ.Ο.Υ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. _1893626_

27 Νοεμβρίου 2018