Απόφαση ΔΕΔ 5173/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017. ΑΔΡΑΝΕΙΑ_ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α6444/2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ _4220133_

28 Δεκεμβρίου 2018