Απόφαση ΔΕΔ 1444/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο αρ54 του Ν4174_2013_Τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος λόγω νέου αρχείου βεβαίωσης αποδοχών που απέστειλε ο φορέας αφού είχε ήδη υποβληθεί η αρχική δήλωση _1520741_

03 Ιουνίου 2019