Απόφαση ΔΕΔ 1488/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, χωρίς αλλαγή της φορολογητέας ύλης _1110 _2008739_

05 Ιουνίου 2019