Απόφαση ΔΕΔ 1659/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών μισθώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία (ΠΟΛ.1162/2018). _568811_

01 Ιουλίου 2019