Απόφαση ΔΕΔ 2644/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Αρνητική απάντηση σε αίτημα μεταβολής της επιχείρησης σε κατάσταση αδράνειας αναδρομικά από 1/1/2018. _7466495_

30 Δεκεμβρίου 2019