Απόφαση ΔΕΔ 3760/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΑΡΘ. 30 & 32 Ν. 2238/94 _ΆΡΘ. 30 & 21 Π.Δ. 186/92 (ΚΒΣ) _ΑΡΘ. 50 Ν. 4174/2013_ΑΡΘ. 14 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ΑΡΘ. 72 ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ Ν.4174/2013_ΑΡΘΡΟ 84 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ν.2238/94_1112 _4919317_

30 Δεκεμβρίου 2019