Απόφαση ΔΕΔ 3784/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Άμεσος προσδιορισμός Τέλους επιτηδεύματος 2017 & 2018 συμπλοιοκτησίας - Αρ.31 ν.3986/2011-Πολ.1167/2011-ΑΡ. 68 Ν.4172/13 - ΑΡ.31, 30, 32, 19, 20 Ν.4174/13- ΑΡ.73 Ν.356/1974 _1112 _6415502_

30 Δεκεμβρίου 2019