Απόφαση ΔΕΔ 812/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πράξη επιβολής προστίμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της με αρ. καταχώρισης 150711 πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015 _6922310_

03 Απριλίου 2019