Απόφαση ΔΕΔ 22/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2021

ΦΠΑ. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Μακροχρόνια μίσθωση ΕΙΧ με οδηγό. Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών. Όταν ένα μεταφορικό μέσο, μαζί με επαρκές προσωπικό για τη λειτουργία του, τίθεται στη διάθεση του πελάτη, ο προμηθευτής πρέπει να θεωρείται ότι έχει αναλάβει την εκτέλεση της μεταφοράς και παρέχει υπηρεσία μεταφοράς. _3516047_

20 Ιανουαρίου 2021