Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΑΔΠ/Α/26452/8.12.2006 /2006

«Αναγραφή στις εξουσιοδοτήσεις προσωπικών στοιχείων εξουσιοδοτούντος»

08 Δεκεμβρίου 2006