Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/7974/2007

«Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης αστυνομικής ταυτότητας», κατά την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών».

18 Απριλίου 2007