Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/17497/2008

Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών

07 Ιουλίου 2008