Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 30/077/489/2011/2011

“Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2011”

04 Μαρτίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ,
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ B΄
Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Κυριακίδης
Τηλέφωνο:
Fax: 210-6468272
Ε-mail: alkooli@gcsl.gr
F:\D29\apostoli_YA.doc
213-2117231
Αριθ. Πρωτ. 30/077/489/2011
ΠΡΟΣ : Π.Δ.
ΑΔΑ: 4Α1ΞΗ-Ε

ΑΔΑ: 4Α1ΞΗ-Ε

ΘΕΜΑ : “Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2011” Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου του έτους 2011 για τον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας.
Για τη σύνταξη του Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου για το 2010, όπως επίσης και οι παρατηρήσεις των Χ.Υ. Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια (Αλκοόλη και Αποστάγματα, Αλκοολούχα Ποτά, Οίνος, Ζύθος). Στο τέλος επισυνάπτονται υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι (προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών), ΙΙ (αλκοολούχα ποτά) και ΙΙΙ (οίνοι) καθώς και του απογραφικού δελτίου από όλα τα πεδία ελέγχου.
Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την υπηρεσία μας, σας αποστέλλεται αρχείο excel με τους πίνακες που προαναφέρθηκαν και με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Οι Χ.Υ., με βάση το σχέδιο, θα πρέπει να προγραμματίσουν τους αγορανομικούς ελέγχους κατά το 2011, σε συνεννόηση με τις Χ.Υ. υποδοχής σε περιπτώσεις εργαστηριακής υποστήριξης.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Γεώργιος Σιαμαντάς
Αθήνα 04/03/2011