Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 9725-1/321109/2012

Περί αποδεικτικής ισχύος δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ισχύος κατά τη διεκπεραίωση υπoθέσεών τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

17 Ιουλίου 2012