Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΗΛ.ΤΕΛ.1167509 ΕΞ 2016/2016

Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net.

21 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄-ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΚ &
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αθήνα, 21/11/2016 - 13:43
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1167509
ΕΞ 2016
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Μ. Σύλλα, Α. Αρβανίτη
Τηλέφωνο :213.133.2445, 2389
Fax :213.133.2449
e-mail :m.sylla@1926@syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net.
Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών και σύμφωνα και με το υπ. αρ: ΔΕΦΚΦ Β 1141942 ΕΞ 2016 / 29-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., οι προθεσμίες λήξης των εντολών πληρωμής στην Δ.Ε.Φ.Κ. (φυσική ή ηλεκτρονική πληρωμή) στο ICIS-net για Ενεργειακά, Αλκοολούχα, Καπνικά Προϊόντα και Οχήματα από 01/12/2016 και για τον Καφέ από 01/01/2017, διαμορφώνονται ως εξής:
 Για τις Δ.Ε.Φ.Κ. που έχουν άμεση καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ/ΦΠΑ), η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής τους είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής, δηλαδή η ημέρα όπου το παραστατικό τί- θεται σε κατάσταση «Υπό πληρωμή».
 Για τις ΔΕΦΚ που είναι σε αναστολή καταβολής των φορολογικών επιβαρύν- σεων (ΕΦΚ/ΦΠΑ), η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής τους ταυτίζε- ται με την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Σε περίπτωση που η αναστολή λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία πληρωμής του παραστατικού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αναστολής.
 Για τις ΑΔΕΤ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αφορούν σε άμεση πληρωμή φόρων, η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής είναι η ημέρα δημιουργί- ας της εντολής πληρωμής, δηλαδή η ημέρα όπου το παραστατικό τίθεται σε κατάσταση «Αποδεκτή».
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –Τμήμα Γ΄
Β.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
1.Τελωνειακές Περιφέρειες
2.Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης
3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
4. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
5. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
6. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ενημέρωση της
«Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» ( siteadmin @ gsis .gr)
7. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Τσαμαδού 38 — Τ.Κ.. 18531, Πειραιάς
8. Σύλλογος Εκτελωνιστών, Αθήνας - Πειραιά
Τσαμαδού 38 — Τ. Κ: 18531, Πειραιάς
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη
10. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)
Πανεπιστημίου 6 - ΤΚ. 10671, Αθήνα
11. Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.
Κονίτσης 3-5 - Τ.Κ. 15125, Μαρούσι
12. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
13. Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ήμερος Τόπος, Κορορέμι Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος
14. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Οδός Αθηνών 24100 Καλαμάτα
15. ΣΕΚΑΠ ΑΕ Ξάνθη 6 χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας (67100)
Τ.Θ.73
16.J.T.I. 40, 2 ΧΛΜ Αττικής οδού ΣΕΑ Μεσογείων κτίριο 7, Τ.Κ.19002
Παιανία
17. ΒΑΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αγίου Θωμά 27 Τ.Κ. 15124 Μαρούσι
18. Ε.Α.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αντιπρόσωποι – Εισαγωγείς- Διανομείς Λουτρού
63, 13678 ΑΧΑΡΝΑΙ
19. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ)
'Ιωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια
(με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στα μέλη της)
20. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.
Αμερικής 10, Τ.Κ. 106 71
21. Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων νομού Αττικής
Πάροδος Ταύρου 41, Τ.Κ. 182 33 Αθήνα
22. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας
Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Τμήμα Προδιαγραφών και Σχέσεων με
το Δημόσιο - Χειμάρας 8Α, 15125
23. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι.
24. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ:
- ΚΜΟΙL A.E., Λ. Κηφισίας 28, Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ
- ΑΡΓΩ Α.Ε., ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – Πλατεία Ελευθερίας -ΤΚ 852 00 –
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
- SILK OIL Α.Ε. - Φίλωνος 131, Τ.Κ.185 36 –ΠΕΙΡΑΙΑΣ
- ΚΑΟΙL Α.Ε., Ν.Π.Ο ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
- SEKA A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, Τ.Κ.185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
- SEKAVIN A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, Τ.Κ. 185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
- ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε., 14Ο χλμ ΠΕΟ Θεσ/νίκης–Βέροιας Ν. Αγχίαλος –Τ.Κ. 57008
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- MED OIL A.E., Λ. Κηφισίας 98 – Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ
- ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε, Καποδιστρίου 6 – Τ.Κ. 166 72 ΒΑΡΗ
- ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε., Μεσογείων 2-4 – Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε, Καλοχώρι Θεσ/νίκης - Τ.Κ. 570 09 –Τ.Θ. 1407-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- RODOGAZ Α.Ε., Καναμάτ – Τ.Κ. 851 00 – Τ.Θ. 290 - ΡΟΔΟΣ
- ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ, Πατρόκλου 5, Τ.Κ. 351 00 – ΛΑΜΙΑ
- ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε., Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
- DIMOIL A.E., Θεριανό Πατρών, Τ.Κ. 250 02 ΠΑΤΡΑ
- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΑΒΕΕ, Βιομηχανική Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τ.Κ. 481 00
- MELKO OIL Α.Ε, Ακτή Κονδύλη10 Τ.Κ. 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
- ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., 6η Προβλήτα εντός ΟΛΘ - Τ.Κ. 541 10 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
- ΧΡΥΣΟΪΛ, Τιμολέοντος Βάσου 26 - Τ.Κ. 115 21 – ΑΘΗΝΑ
25.Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων (Ε.Σ.ΠΑ.Β.)
Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά
26.Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοντίζελ Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.)
Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48 – Θεσσαλονίκη
27.Εταιρείες Βιοκαυσίμων
 κ. Ελένη Παπαντωνίου
αντίκλητος της εταιρείας BIOENERGIA Α.Ε.
ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα Χαλκιδικής ΤΘ 53
ΤΚ 630 80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 κα. Ρώμνιου Βασιλική
αντίκλητος της εταιρείας ‘STAFF COLOUR – ENERGY Α.Β.Ε.Ε.’
Ηρακλείτου 75,
ΤΚ 414 47 ΛΑΡΙΣΑ
 κ. Νικόλαος Τσαγκαλίδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘MIL OIL HELLAS Α.Ε.’
Ιωάννη Τσαλουχίδη 4,
ΤΚ 542 48, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 κ. Κωνσταντίνος Πανάς
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.’
Χειμάρρας 8Α,
ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
 κ. Αργύριος Φαββατάς
αντίκλητος της εταιρείας ‘AGROINVEST S.A.’
Αχλάδι Φθιώτιδας
ΤΚ 350 13
 κ. Στυλιανός Γουνιώτης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.’
Τ.Θ. 355 ΕΛ.ΤΑ Λαγκαδά
Άσσηρος Θεσσαλονίκης
ΤΚ 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
 κ. Οδυσσέας Γαβρανίδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘NEW ENERGY SA.’
Παραλίμνιο
ΤΚ 612 00, ΣΕΡΡΕΣ
 κ. Βασίλειος Πέτσας
αντίκλητος των εταιρειών ‘Πέτσας Α.Ε. Βιομηχανία Εσωρούχων’ &
‘Εκκοκιστήρια–Κλωστήρια Βορείου ΕλλάδοΣ Α.Ε.’
Μεραρχίας Σερρών 50,
ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 κ. Σίμος Ευθυμιάδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ’
Καποδιστρίου 5
ΤΚ 116 72, ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 κ. Παρασκευάς Π. Πέττας
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.’
Ρήγα Φεραίου 131,
ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ
 κ. Ανδριανός Θεοχάρης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.’
Πηγών 33,
ΤΚ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
 κος Χριστόδουλος Βασιλακάκης
αντίκλητος της εταιρείας ‘AVIN’
Ηρώδου Αττικού 12Α,
ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
 κ. Ειρήνη Καρολίνα Κοντογιάννη
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διϋλιστήρια Κορίνθου
Α.Ε.’
Ηρώδου Αττικού 12Α,
ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
 κ. Σωτήριος Σωτηριάδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΜΑΝΟΣ Α.Ε.’
Πλουτάρχου 10,
ΤΚ 106 76, ΑΘΗΝΑ
 κ. Μιχαήλ Μαρουλάκης και κ. Στέφανος Ζαφειριάδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛ.ΒΙ Α.Β.Ε.Ε.’
Μ.Αλεξάνδρου 21
ΤΚ 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 κ. Ευρυπίδης Δοντάς
αντίκλητος των εταιρειών ‘BIODIESEL AE’ και ‘ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ’
15ο χλμ Λ. Πάρνηθος
ΤΚ 136 71, ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΘΗΝΑ
 κ. Σωτήριος Φώλιας
αντίκλητος της εταιρείας ‘GF Energy A.B.E.E.’
Κηφισίας 56,
ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
 κ. Ιωάννης Αγιομυργιαννάκης
αντίκλητος των εταιρειών ‘ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΕ’ & «ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»
Αγαμέμνωνος 48
ΤΚ 136 74, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 κ. Εδουάρδος Λαριονίδης
αντίκλητος της εταιρίας ‘ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε.’
Παλαγια Τ.Θ. 1305
Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 κ. Αλέξανδρος Κοτζιαγκιαουρίδης
Αντίκλητος της εταιρίας ‘ΕΞΒΙ ΙΚΕ’
Βασ. Γεωργίου
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
 κ. Ηλίας Σπανός
Αντίκλητος της εταιρίας «SPA RENEWABLES A.E.”
Θέση Φωτο-Κυρά Βρύση, Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας
Τ.Κ. 200 10 ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
28. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ 1 0432-Αθήνα
29. Κεντρική 'Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα
30. Εμπορικό, και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 1067 Ι-Αθήνα,
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
31. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα
32. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11 Ενταύθα
33. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, Τ. Κ. 105 57 - Αθήνα.
34. 'Ένωση Οινοποιών Ελλάδας
Αβέρωφ 14, Τ.Κ. 172 35 - Δάφνη.
35. Σύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδας
Αλκιβιάδου 24, Τ. Κ. 104 39 - ΑΘήνα.
36. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Τ.Κ. 16346 - Ηλιούπολη.
37. 'Ενωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών
Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 164 52 - Αργυρούπολη.
38. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη.
39. 'Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)
Νίκης 50Α, 105 58 ΑΘήνα
(υπόψη κ. Γεωργόπουλου, ως νομικού εκπροσώπου της 'Ενωσης)
40. 'Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρώμνης 47, 164 52 Αργυρούπολη
41. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων- Εξαγωγέων
Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
42. Κεντρική Συνεταιριστική 'Ενωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
Λουίζης Ριανκούρ .73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκηποι
43. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ξενοφώντος 5, Τ. Κ. 105 57 Αθήνα
44. ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46, Τ. Κ. 104 33 Αθήνα
45. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
Ιωάννου Μεταξά 8, Άγιος Δημήτριος
46. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, 11854 – Αθήνα
47. Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 357-359, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι
48. Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε.
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 141 23 Λυκόβρυση, Αθήνα
49. Ε.Π.Α. Θεσ/νίκης Α.Ε.
Μοναστηρίου 256 και Γληνού 1, Τ.Κ. 54628, Μενεμένη
50.Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε.
Φαρσάλων 219, Τ.Κ. 41335, Λάρισα
51. ΔΕΗ Α.Ε.
Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών
Αργυρουπόλεως 2β, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα
52. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδος
Λεωφόρος Κηφισού 102
ΤΚ 12241 Αιγάλεω
53. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (Σ.Μ.Α.Ζ.Ε.)
Λεωφόρο Σπάτων 187 ΤΚ 15351 Παλλήνη
54. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
Βουλής 16-ΤΚ 10563 Αθήνα
55.ΠΑΣΕΓΕΣ
Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
56.ΓΕΣΑΣΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 16, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
57.ΣΥΔΑΣΕ
Βερανζέρου 31, Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
58.Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
59.ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
60. Ομοσπονδία Συλλόγων Αμβικούχων Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδας
Κομνηνών 90, 621 25 Σέρρες (για ενημέρωση των μελών της)
61. Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς
Νομού Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Π.Α.Τ.Ν.Η.)
Λ. 62 Μαρτύρων 146, 710 00 Ηράκλειο (για ενημέρωση των μελών του)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
5. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας –Τμήμα Α΄Φ.Π.Α.
6. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
β) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
γ) Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. - Τμήματα Α', Β', Γ’ και Δ'.