ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1048464 ΕΞ 2016/2016

«Περί της ορθής και ενιαίας αντιμετώπισης από τις Δ.Ο.Υ. των περιπτώσεων, κατά τις οποίες ζητείται από αυτές η χορήγηση βεβαίωσης για την υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος από ναυτιλιακές επιχειρήσεις».

28 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣ: Τις Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1048464 ΕΞ 2016

ΘΕΜΑ: «Περί της ορθής και ενιαίας αντιμετώπισης από τις Δ.Ο.Υ. των περιπτώσεων, κατά τις οποίες ζητείται από αυτές η χορήγηση βεβαίωσης για την υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος από ναυτιλιακές επιχειρήσεις».
1. Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και ομοιόμορφη εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΕΑΦ Γ 1047289 ΕΞ 2016/23.3.2016 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση από τις Δ.Ο.Υ. των περιπτώσεων, κατά τις οποίες ζητείται από αυτές η χορήγηση βεβαίωσης για την υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος από ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
2. Το προαναφερθέν έγγραφο εκδόθηκε ύστερα από σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν τηλεφωνικά στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού από υπαλλήλους Δ.Ο.Υ. και ύστερα από αλληλογραφία αυτής με την αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
3. Για την παροχή τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεων για το ως άνω θέμα, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα Γ’ - Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-33.75.149 και ΦΑΞ: 210- 33.75.001). Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης
Δ. ΟΡΓ. Δ 1048464 ΕΞ 2016