Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2003 /2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 4759/2020(ΦΕΚ 245 Α΄) με τίτλο ''Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις''

29 Δεκεμβρίου 2020