Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2050/2020

Παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών

16 Απριλίου 2020