Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2114/2020

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης».

23 Ιουλίου 2020