Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2156/2020

Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

02 Οκτωβρίου 2020