Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2179/2020

«Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ηςΟκτωβρίου για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας»

02 Νοεμβρίου 2020