Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2201/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 32 και 96 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α΄/ 6.11.2020), με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 150 του ν . 2960/2001.

14 Δεκεμβρίου 2020