Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2153/2020

«Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στους όρους απαλλαγής από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα»

28 Σεπτεμβρίου 2020