Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2065/2021

«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με εφοδιασμό με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις καυσίμων που προορίζονται για τη συντήρηση κρουαζιερoπλοίων ελλιμενισμένων σε ελληνικά λιμάνια λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID – 19»

23 Μαρτίου 2021